DISCLAIMER

 

De onderhavige tekst vormt de algemene gebruiksvoorwaarden van de website die toegankelijk is via de URL http://www.car.be (hierna de "site" of de "website" genoemd). Door deze site te bezoeken of te gebruiken, wordt u geacht onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het geheel of een deel van de site te onthouden aan elke gebruiker die deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft. Wij stellen u ervan in kennis dat de website onder het recht en het rechtsgebied van België valt en als officiële taal het Frans en Nederlands heeft.

Intellectuele eigendom
De site en elk van de samenstellende onderdelen (de structuur, de merken, de grafische vormgeving, de teksten, de afbeeldingen,...) vallen onder het Belgishe en internationale recht met betrekking tot de auteursrechten, de databanken en de intellectuele eigendom.
Alle andere genoemde merken zijn eigendom van hun respectieve bezitters.
Elke reproductie, afbeelding, publicatie, overdraging, of in het algemeen elk niet toegelaten gebruik van de site en/of van zijn elementen maakt u aansprakelijk en kan juridische vervolgingen, met name voor vervalsing, met zich meebrengen.
Elke associatie met deze site moet het onderwerp uitmaken van een voorafgaande toestemming.
Informatie met betrekking tot "cookies" tijdens het surfen
Wij wensen een cookie in uw computer te plaatsen. Een cookie stelt ons in staat u te identificeren; het slaat informatie op met betrekking uw surfgedrag op onze website (de pagina's die u bezocht hebt, met datum en uur, enz), en die wij kunnen lezen tijdens uw daaropvolgende bezoeken.
Wij informeren u dat u zich kunt verzetten tegen de registratie van het cookie door uw browser op de volgende wijze in te stellen (verschillen zijn mogelijk naargelang de browserversie):

Voor Microsoft Internet Explorer:
1. kies het menu "Extra" en vervolgens "Internet opties"
2. klik op de tab "Privacy"
3. stel vervolgens het gewenst veiligheidsniveau in

Voor Firefox:
1. kies het menu "Extra" en dan "Opties"
2. klik op "Privacy"
3. maak uw instellingen in de rubriek "Cookies"

Verantwoordelijkheid
Wij verbinden ons ertoe alles in het werk te stellen om zo nauwkeurig en actueel mogelijke informatie te verschaffen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, weglatingen of voor resultaten die verkregen werden door een fout gebruik van deze informatie.
Wij behouden ons het recht voor ze te verbeteren zodra wij van deze fouten op de hoogte zijn gebracht, en op algemene wijze, op elk moment en zonder voorafgaande mededeling, het geheel of een deel van de site te wijzigen, evenals zijn gebruiksvoorwaarden, zonder dat wij daarvoor evenwel aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Het downloaden van alle materiaal tijdens het gebruik van de dienst gebeurt op uw eigen risico. U zal alleen verantwoordelijk zijn voor elke schade die uw computer lijdt of voor alle gegevensverlies volgend op deze downloads. Algemeen gesteld, zal de firma HiMedia en Creaxial in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de indirecte of directe schade die uit het gebruik van deze site voorvloeit.

Beschikbaarheid van de website
Het is technisch onmogelijk om de website zonder enige fout aan te bieden en deze fouten kunnen tot de onbeschikbaarheid van de site leiden. Het functioneren van de site kan ongunstig beïnvloed worden door elementen waarover wij geen controle hebben, zoals bijvoorbeeld de overdraging en de communicatie tussen u en ons en tussen ons en andere netwerken; wij en/of onze leveranciers kunnen, op elk moment het geheel of een deel van de site tijdelijk of permanent wijzigen of onderbreken om onderhoudswerken en/of verbeteringen en/of veranderingen aan de site uit te voeren. Wij zullen u, indien mogelijk, van elke wijziging/onderbreking van de beschikbare diensten op de site op de hoogte brengen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor welke vorm ook van wijziging, onderbreking of opheffing van de website.


HiMedia Creaxial
Le site car.be est édité par HiMedia
Avenue des volontaires 19
1160 Bruxelles
Tél. : +32 2 894 84 00


Le site car.be est édité par Creaxial
Rue de Bruxelles 48-50
1300 Wavre
Tél. : +32 10 455 457